Organisatie

Het museum draait volledig op een zeer gemotiveerd team van vrijwilligers.

Medewerkers

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Rondleidingen

Automatisering

Conservator

Informatie expert

Restaurator


Redacteur/schrijverMartin Vliegenthart

Johan Griffioen

Peter Vliegenthart

Vacature

Johan Griffioen

Vacature

Marianne van Zuijlen

Petra van den Berg (aankomend restaurator lantaarnplaten)

Rob Hensen (restaurator toverlantaarns)

Vacature

Vrijwilligers gezocht

Het museum is op zoek naar vrijwillgers.

Voor het toezichthouden, het verstrekken van informatie en het ontvangen van onze gasten zoeken wij vaardige gastvrouwen en gastheren.

Voor het in kaart brengen van onze collectie en het bedenken van exposities en het onderhouden / repareren van onze collecties zijn op zoek naar slimme oplossers, creativelingen en nauwkeurige inventarisators.

Zie ook onze vacatures.

Stichting

Het Toverlantaarn Museum is een stichting zonder winstoogmerk.

Het museum heeft sinds 18 juni 2019 de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). En heeft tevens de aanwijzing van Culturele ANBI.

Doelstelling

Wij dragen zorg voor de instandhouding en het beschikbaar stellen van de collectie toverlantaarns, toverlantaarnplaten, de daarbij behorende accescoires en de bibliotheek.

Stichtingsgegevens

Naam:

RSIN/Fiscaalnummer:

Inschrijving Kamer van Koophandel:

Locatie:

Postadres:

Huishoudelijk Reglement:


Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo

860147952

75114275

Landgoed Willibrordus, Willibrord Business Centrum, Kennemerstraatweg 464 -1.32, Heiloo

Mientweg 74, 1732 LG Lutjewinkel

Huishoudelijk Reglement Stchting Toverlantaarn Museum Heiloo.pdf