Steun ons!

Een bezoek aan het Toverlantaarn Museum Heiloo laat zien dat deze collectie een historisch onderdeel is van de ontwikkeling van de cinema.

Het museum is de plek waar ontmoeting, educatie en kennisontwikkleing voorop staan.

Een plek die mede bestaat dankzij de bijzondere steun van particuliere schenkers. Donateurs worden nauw betrokken bij het museum en genieten van exclusieve en bijzondere evenementen binnen en buiten het museum.Donateurs

U bent al donateur voor € 12,50 per jaar.

Als donateur ontvangt u de nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor lezingen en speciale activiteiten.

Schenken

Natuurlijk kunt u ons ook objecten schenken of (eenmalig) een bedrag doneren waarmee u het museum ondersteunt. U kunt hierover altijd met ons in gesprek gaan.

Eenmalinge donaties, klein of groot, zijn heel welkom op rekeningnummer NL09RABO0351326812 t.n.v Stichting Toverlantaarn Museum Heiloo, onder vermelding van 'eenmalige donatie' en eventueel uw contactgegevens, want wij willen u natuurlijk kunnen bedanken.

Nalaten aan het museum

Via uw testament kunt u van grote betekenis zijn voor het Toverlantaarn Museum Heiloo. U kunt in uw testament kiezen voor een vast bedrag (legaat) of een erfstelling. Vanwege de ANBI-status zijn nalatenschappen vrijgesteld van erfbelasting.

Het museum is bezig met het verwerven van de ANBI-status.

Mocht u voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit volledig ten goede aan het museum. We gaan graag met u in gesprek over een speciale bestemming van uw nalatenschap. Nalaten kan ook in de vorm van objecten, waarmee u onze collectie wilt versterken.

U kunt hierover altijd met ons in overleg gaan.