Restaurator Toverlantaarns

Je onderhoudt en repareert de toverlantaarns van de collectie. Hiervoor gebruik je oude onderdelen van toverlantaarns of je maakt de onderdelen zelf.

Je hebt hiervoor overleg met eigenaar en de conservator van het museum.

De werkzaamheden vinden in het museum plaats.

Het tijdstip wordt in overleg bepaald

Wat vragen wij: Ervaring met metaal- en houtbewerking voor het uitvoeren van reparaties.

Interesse in de geschiedenis van het (bewegende) beeld en de projectie hiervan is handig, maar geen must. De kennis hierover is in voldoende mate aanwezig bij het museum.

Restaurator Toverlantaarnplaten


Je onderhoud en repareert de toverlantaarnplaten van de collectie.

Je hebt hiervoor overleg met eigenaar en de conservator van het museum.

De werkzaamheden vinden in het museum plaats.

Het tijdstip wordt in overleg bepaald.

Wat vragen wij: Je bent nauwgezet. Je kunt goed tekenen en schilderen. En je vindt het leuk deze technieken toe te passen op onze toverlantaarnplaten