Rondleider Algemeen

Een rondleider is - op toerbeurt - aanwezig wanneer het museum geopend is.

De taken zijn:

 • Optreden als gastheer / gastvrouw voor de ontvangst van bezoekers van het museum.
 • Toezicht houden op de collectie.
 • Eventueel korte toelichtingen geven aan bezoekers.
 • Het verhaal vertellen aan de hand van de in het museum getoonde voorwerpen.

Wat vragen wij:

 • Prettige omgangsvormen, op mensen af kunnen stappen en mensen aan kunnen spreken.
 • Desgewenst iets over de tentoonstelling kunnen vertellen.
 • Instructiemateriaal is aanwezig; een korte introductie wordt van te voren gegeven. Doorgaans zal een (meer ervaren) collega aanwezig zijn.
 • Kennis van toverlantaarns en toverlantaarnplaten is geen vereiste.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:

In het museum.

 • Het museum is elke 1ste en 3e zaterdagmiddag en 2e en 4e woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur open.
 • De werkzaamheden worden op toerbeurt onderling afgesproken.
 • 6 uur per maand op een af te spreken zaterdag- en/of woensdagmiddag.
 • Het op termijn geven van voorstellingen met een toverlantaarn en toverlantaarnplaatjes.

Er is altijd ook een meer ervaren vrijwilliger aanwezig.

Het museum is ook open bij speciale gelegenheden en op afspraak.

Rondleider Groepen

De rondleider is op afroep aanwezig voor het begeleiden van groepen.

De taken zijn:

 • Schoolklassen rondleiden en informatie geven de geschiedenis en het gebruik van toverlantaarns en toverlantaarnplaten.
 • Activiteiten begeleiden, zoals het maken van toverlantaarnplaten.
 • Deze worden daarna geprojecteerd op het doek doormiddel van een authentieke toverlantaarn uit 1880. Daar bij vertelt de leerling over het geen getekend.
 • De kinderen stimuleren om bij de zelfgemaakte toverlantaarnplaat een verhaal te verzinnen en laten presenteren.

De bezoeken van schoolklassen zijn op afspraak een paar keer per jaar.

Wat vragen wij:

Je vindt het leuk en bent goed in het vertellen van verhalen en je hebt interesse in de geschiedenis van oude voorwerpen. Tevens werk je graag en met plezier met kinderen. Specifieke informatie en draaiboeken zijn beschikbaar.

De functie is zeer geschikt voor (oud) eerkrachten.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:

 • In het museum en op de scholen.
 • Een oproep vindt plaats in overleg, tijdens schooltijden.