Secretaris

Taken:

 • Je organiseert en bereidt bestuursvergaderingen voor, maakt verslag van de vergadering en stelt het jaarverslag op.
 • Je voert besluiten uit en ziet toe op nakoming van afspraken.
 • Je voert de correspondentie.
 • Je toetst besluiten aan statuten en overeenkomsten.
 • Je bewaakt nakoming van de statuten, wetgeving en regelgeving voor vrijwilligersorganisaties.
 • Je beheert het archief overeenkomstig wettelijke regels.
 • Je informeert bestuursleden en vrijwilligers over het reilen en zeilen van de organisatie.
 • Je bent tevens lid van het bestuur.

Wat vragen wij:

 • Je hebt binding met en bent enthousiast over de doelstelling van de stichting.
 • Je bent resultaatgericht en hebt waar nodig een 'hands on' mentaliteit.
 • Je hebt ervaring in vergelijkbare functies.
 • Je bent 4 tot 8 uur per week beschikbaar.

Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats:

 • Bij de organisatie zelf / Thuis
 • In overleg